Conformal Coating

Conformal Coating

فروشگاه و پایگاه آموزشی عایق پوشش منسجم (conformal Coating)

نحوه اعمال عایق پوشش منسجم

غوطه وری
اسپری
قلمو

معرفی

یک نوع عایق پوششی که در ساخت آن از هیچ گونه مواد اکساینده ای مانند تولوئن استفاده نشده است و "منطبق  بر بستر pcb" می شود و یک مانع نفوذ ناپذیر در برابر آلاینده ها و جلوگیری از خوردگی ایجاد می کند.به عنوان یک ارائه دهنده راه حل های تولید جهانی، هدف ما ارائه بهترین انواع پوشش ها با کاربرد مربوطه است که نیازهای شما را برآورده می کند.